امروز : 5 بهمن 1400
جلسه ستاد مدیریت بحران به ریاست معاون عمرانی استاندار
سالروز میلاد خجسته فاطمه زهرا (س) ، روز مادر و زن
کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید
جلسه فوق العاده ستاد مدیریت بحران