فارسی| En امروز : 5 فروردین 1398
 زیرسازی ، کانیوو ، بلوار و  آسفالت روستای حوضکتی
✅ بدرقه زائران سرزمین نور
آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه آبنما
تشکیل جلسه فوق العاده از سوی فرماندار نوشهر برای هماهنگی اقدامات نهایی پروژه پل آبنما و ضلع جنوبی پل ماشلک :
بررسی آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژه آبنما و ترمیم ضلع جنوبی پل ماشلک با حضور فرماندار نوشهر ، نماینده شهرستان ، مدیر کل ستاد مدیریت بحران ، مدیر کل راه و شهرسازی استان و جمعی از مسئولین منطقه ای و استانی
بازدید میدانی و بررسی دکتر صفرنژاد از میزان پیشرفت پروژه آب نمای ضلع جنوبی پل ماشلک به همراه معاونت برنامه ریزی و رئیس راه و شهرسازی نوشهر