فارسی| En امروز : 1 بهمن 1398
عبدالصمد صفرنژاد
عبدالصمد صفرنژاد فرماندار شهرستان نوشهر

پیشنهاد ها و انتقادهایتان را با فرماندار شهرستان نوشهر در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید