فارسی|En امروز : 22 آذر 1397
عبدالصمد صفرنژاد
عبدالصمد صفرنژاد فرماندار شهرستان نوشهر

پیشنهاد ها و انتقادهایتان را با فرماندار شهرستان نوشهر در میان بگذارید
متن بالا را در زیر وارد کنید