امروز : 2 مهر 1400
آسفالت روستای شومیا بخش مرکزی افتتاح شد
پرداخت پاداش نقدی به ۵۰ ناجی غریق در محمودآباد
مسافران از حضور و شنا در دریا خودداری نمایند
١٥ دهیار نمونه محمودآباد معرفی و تجلیل شدند
جلسه ستاد مدیریت و مقابله با کرونای شهرستان برگزار شد
اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر محمودآباد
معرفی شهرستان محمودآباد