امروز : 26 فروردین 1400

دانلود کتاب فرصتهای سرمایه گذاری در شهرستان محمودآباد

مهندس محسن اکبری رئیس کارگروه مطالعات سرمایه گذاری فرمانداری محمودآباد طی سخنانی در آیین رونمایی این کتاب گفت: از آنجایی که شهرستان محمودآباد به لحاظ داشتن شرایط اقلیمی ، آب و خاک فراوان و حاصلخیز و مناطق گردشگری و توریستی جذاب از استعداد و قابلیت کم نظیری برخوردار می باشد نیاز بود در حوزه سرمایه گذاری با ارائه استراتژی و راهبردها، شاهد اجرایی و عملیاتی شدن طرح های بزرگ، دانش بنیان و صنایع مدرن سازگار با محیط زیست و اشتغال زا باشیم که این امر مهم بی شک با الگوی مشارکتی بخش های خصوصی و دولتی امکان پذیر خواهد بود و همچنین با در نظر گرفتن جایگاه تولید و سرمایه گذاری و قوانین فرادستی به ویژه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، بر اجرایی نمودن طرح ها و پروژه ها جهت جذب سرمایه گذار و تسهیل و سرعت بخشیدن آن توسط کلیه دستگاه های اجرائی همت مضاعف لازم است. به همین منظور نیاز است کار گروهی که وظیفه آن جذب سرمایه و سرمایه گذار برای انجام پروژه ها با قابلیت سرمایه گذاری باشد در فرمانداری شهرستان تشکیل شد و این کتاب حاصل تلاش اعضای این کارگروه می باشد.