فارسی| En امروز : 28 شهریور 1398
منفردی بیان کرد:مشارکت مردم در اکوتوریسم ضروری است
منفردی: فرهنگ مقاومت و شهادت باید در جوانب مختلف زندگی روز مره ما احساس شود
حسین منفردی:شهدا مختص یک  قشر وجناح نیستند
منفردی: تعاونیها در روستاها باید فعال شود
منفردی : ایجاد اشتغال و خودکفایی مددجویان هدف اصلی  نهادهای حمایتی باشد
منفردی: توسعه روستا نیازمند ایجاد درآمد پایدار در روستا می باشد
منفردی بیان کرد: جایگاه موثر آموزش و پرورش در برنامه ریزی توسعه پایدار
منفردی:تدوین برنامه توسعه پایدار ، راه توسعه شهرستان
شبکه آبرسانی روستای دارابکلا به بهره برداری رسید
حسین منفردی
حسین منفردی سرپرست فرمانداری شهرستان میاندورود ارتباط مستقیم
پیوند ها