امروز : 5 بهمن 1400
برگزاری آئین غبارروبی و عطر افشانی گلزار شهدا دستکنده کلا
برگزاری همایش اقتدار بسیج شهرستان سیمرغ
بازدید فرماندار شهرستان سیمرغ حبیب نژاد روشن از طرحهای کشاورزی، دامپروری و تجلیل از کارافرینان روستای کارتیج کلا
بازدید فرماندار حبیب نژاد روشن به همراه فلاح رئیس جهاد کشاورزی شهرستان از مجتمع های گلخانه ای
بازدید فرماندار شهرستان سیمرغ به همراه غلامی مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری از سورتینگ میرزایی
دستورالعمل میز خدمت
ایثارگران در قانون برنامه ششم توسعه
آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
  متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات