امروز : 5 بهمن 1400
شورای اسلامی و شهرداری دو بال توسعه شهر هستند/ انسجام و اتحاد و عمل به قانون لازمه توسعه شهر است
دیدار و تجلیل فرماندار شهرستان ساری با مادر و همسران شهدا
حضور فرماندار مرکز استان در مرکز نگهداری سالمندان ساری و تجلیل از مادران سالمند