امروز : 5 بهمن 1400
♦️👈🏽در راستای تکریم ارباب رجوع در فرمانداری شهرستان کلاردشت انجام گرفت
🛑👈🏽ایستگاه هواشناسی خودکار در شهرستان کلاردشت نصب شد
💢👈🏽تجلیل از بانوان شاغل در فرمانداری و ادارات سطح شهرستان کلاردشت
♦️👈🏽دیدار وتجلیل از مادران شهدا به مناسبت روز مادر در شهرستان کلاردشت
💐👈🏽تجلیل فرماندار شهرستان کلاردشت از دختران مدال آور کاراته در مسابقات کشوری
♦️👈🏽برگزاری جلسه ستاد مدیریت و پیشگیری بیماری کرونا در شهرستان کلاردشت
💢👈🏽آمادگی کامل ستاد مدیریت بحران شهرداری کلاردشت
♦️👈🏽بازدید فرماندار شهرستان کلاردشت از تصفیه خانه آب شرب منطقه