امروز : 16 تیر 1401
جلسه توسعه زیرساختهای استان
اتصال 66 دستگاه جدید به شبکه دولت استان مازندران
توسعه شبکه دولت استان
صفری؛ معاون استاندار مازندران بهمراه قربانی مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری از مدیریت ارتباطات زیرساخت استان مازندران بازدید کرد
انتصاب مدیر فناوری اطلاعات بعنوان نماینده استاندار به عضویت هیات امنا موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ، غیردولتی کسری شهرستان رامسر