امروز : 5 بهمن 1400
توسعه شبکه دولت استان
صفری؛ معاون استاندار مازندران بهمراه قربانی مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری از مدیریت ارتباطات زیرساخت استان مازندران بازدید کرد
انتصاب مدیر فناوری اطلاعات بعنوان نماینده استاندار به عضویت هیات امنا موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ، غیردولتی کسری شهرستان رامسر
پوشش زیرساختی و ارتباطی صد در صدی داریم
الزام استفاده از دستگاه احراز هویت در شعبات اخذ رای