امروز : 13 آذر 1401
 برگزاری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری در استانداری
حضور فرماندار و اعضای شورای تامین شهرستان گلوگاه در بیمارستان ثامن الائمه
حضور دکتر داودی فرماندار در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان گلوگاه  عمومی
جلسه فرماندار با اعضای شورای شهرستان گلوگاه
دیدار مردمی فرماندار شهرستان گلوگاه
حضور مشاور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران در فرمانداری شهرستان گلوگاه
بازدید فرماندار از اداره هواشناسی شهرستان گلوگاه
حضور فرماندار شهرستان گلوگاه در سپاه ناحیه شهرستان گلوگاه
 حضور پرشور دانش آموزان در راهپیمایی 13 آبان
دیدار مدیر عامل بانک کشاورزی مازندران با فرماندار محترم شهرستان گلوگاه
برگزاری کارگروه کشاورزی،آب و منابع طبیعی