فارسی| En امروز : 27 تیر 1398
افزایش تحرک، نشاط اجتماعی و پویایی در لایه های جمعیتی
بهره گیری از ظرفیت شوراها جهت رفع مشکلات بخش