فارسی| En امروز : 5 اردیبهشت 1398
متن تبریک اسماعیل حسن زاده بمناسبت هفته‌ی سربازان گمنام امام زمان(عج):
تشکیل شرکت تعاونی توسعه و عمران در شهرهای استان با هدف جذب سرمایه های کوچک؛ بابلسر، پایلوت استان معرفی می شود.
 درختکاری به عنوان یک نهضت باید در بین عموم مردم مورد توجه قرار گیرد.