فارسی| En امروز : 24 مهر 1398
همزمان با ۱۶ مهر، سالروز نبرد نیروی دریایی سپاه با آمریکای متجاوز و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، جانبازان و دلاورمردان حماسه تاریخی سال ۱۳۶۶
همزمان با ۱۶ مهر، سالروز نبرد نیروی دریایی سپاه با آمریکای متجاوز و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، جانبازان و دلاورمردان حماسه تاریخی سال ۱۳۶۶
همزمان با ۱۶ مهر، سالروز نبرد نیروی دریایی سپاه با آمریکای متجاوز و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، جانبازان و دلاورمردان حماسه تاریخی سال ۱۳۶۶
زیرساخت‌های ارتباطی مازندران برای برگزاری انتخابات الکترونیکی آماده می‌شود
نیروی انتظامی، برآمده از قدرت مردم است / امنیت، اصلی‌ترین مولفه توسعه در کشور است.
مردم، سرمایه اصلی نظام هستند؛ مدیران با تمام توان خود در جهت رفع نیازهای به حق آنان گام بردارند.
وحدت کلمه و اتحاد ملی، رمز حفظ انقلاب و پایبندی به ارزش‌های دفاع مقدس است / منافع ملی را به جهت‌گیری‌های شخصی و جناحی ترجیح دهیم.