فارسی| En امروز : 27 بهمن 1397
 طرح تسطیح و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی در روستای پایین بیشه سر بابل افتتاح و مورد بهره برداری قرارگرفت
برگزاری جشنواره غذای بانوان فرهنگی در بابل
مراسم کلنگ زنی اورژانس و ​​​​​​​افتتاح بخش بهسازی شده جراحی زنان بیمارستان ۱۷ شهریور مرزیکلا
راهپیمائی روز قدس