En امروز : 19 بهمن 1401

جلسه کارگروه آ ب کشاورزی و منابع طبیعی با حضور پیر فلک فرماندار شهرستان برگزار گردید.

جلسه کارگروه آ ب کشاورزی و منابع طبیعی با حضور پیر فلک فرماندار شهرستان برگزار گردید.

کد خبر : 117809 12 آذر 1401
پ

جلسه کارگروه آ ب کشاورزی و منابع طبیعی با حضور پیر فلک فرماندار شهرستان برگزار گردید. ‎

به گزارش روابط عمومی فرمانداری سوادکوه شمالی : صبح روز شنبه مورخه 12 آذر 1401 جلسه کارگروه آب کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان به ریاست  پیر فلک فرماندار شهرستان و اعضاء در محل فرمانداری برگزار گردید.

 در ابتدا جلسه  پیگیری مصوبات قبلی کارگروه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت .

در ادامه جلسه  موضوعات ذیل در دستور کا رقرار گرفت و تصمیماتی اتخاذ گردد.

 بررسی مسائل و مشکلات  در خصوص سرریز شدن آ ب فا ضلاب به نهر رستم بندو همچنین  ساماندهی محل دفن زباله شهری ،  نظارت بر دفع بهداشتی فاضلاب قبل ازدادن پروانه به مالک ساختمان توسط شهرداری شیرگاه ، بهداشت درمان و آب فاضلاب مورد پیگیر قرار گیرد .

بررسی مشکلات  ذخیره سازی و توزیع سوخت کشاورزان توسط شرکت پخش فراورده های نفتی شهرستان  و اداره جهاد کشاورزی مورد بررسی قرار گیرد .

بخشداران و دهیاران با همکاری جهاد کشاورزی بیمه کشاورزی را در بین کشاورزان منطقه ترویج و توسعه دهند از خسارات مالی حوادث طبیعی و غیرمترقبه  پیش آمده از بیمه  استفاده نمایند .

انجام گشتهای تخصصی ویژه جهت پیشگیری و جلوگیری از ایجاد هر گونه آلودگی و تخریب محیط زیست اعم از آب ، هوا و خاک. و انجام بازدیدهای ادواری به منظور نظارت بر فعالیت واحدهای صنعتی وتولیدی توسط اداره  محیط زیست شهرستان انجام گردد در صورت مشاهده برابر قانون برخورد گردد.

بررسی و پیگیری رفع مشکل آبندان روستای یا قکوه توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان و اداره جهاد کشاورزی برای کشاورزان روستا انجام گیرد .

 

 

 

گالری تصاویر

اشتراک گذاری