En امروز : 19 بهمن 1401

شرکت مدیرکل مدیریت بحران استان

در هجدهمین یادواره شهدای نمارستاق

کد خبر : 116871 4 شهریور 1401
پ

حضور آقای محمدی مدیرکل مدیریت بحران استان در هجدهمین یادواره شهدای نمارستاق به اتفاق آقای دکتر نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، آقای دکتر حسام معاون محترم پیشگیری سازمان مدیریت بحران کشور و برخی از مسئولین استانی و شهرستان آمل در مورخ 04 شهریور 1401 ‎

حضور آقای محمدی مدیرکل مدیریت بحران استان در هجدهمین یادواره شهدای نمارستاق به اتفاق آقای دکتر نامی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، آقای دکتر حسام معاون محترم پیشگیری سازمان مدیریت بحران کشور و برخی از مسئولین استانی و شهرستان آمل در مورخ 04 شهریور 1401

گالری تصاویر

اشتراک گذاری