En امروز : 19 بهمن 1401

بخش دوم گزارش تصویری بازدید نماینده استاندار مازندران

از روستاهای بخش چهاردانگه شهرستان ساری

کد خبر : 116861 25 مهر 1401
پ

بخش دوم گزارش تصویری بازدید نماینده استاندار مازندران از روستاهای وناجم، بجدم، ورنام سفلی و چورت بخش چهاردانگه شهرستان ساری در روز دوشنبه 25 مهر 1401 ‎

بخش دوم گزارش تصویری بازدید نماینده استاندار مازندران از روستاهای وناجم، بجدم، ورنام سفلی و چورت بخش چهاردانگه شهرستان ساری در روز دوشنبه 25 مهر 1401 

گالری تصاویر

اشتراک گذاری