En امروز : 3 خرداد 1401

خسرو طالبی فرماندار : ضرورت توجه به سلامت روان برای کاهش آسیب های اجتماعی

9 دی 1400
پ

صبح امروز پنج شنبه 9 دی جلسه مجمع جمعیت همیاران سلامت روان استان مازندران به ریاست خسرو طالبی فرماندار شهرستان محمودآباد و با حضور خلیل محمودی رئیس اداره بهزیستی و نعمتی مسئول جمعیت همیاران سلامت روان استان و کارشناسان بهزیستی در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

خسرو طالبی فرماندار شهرستان محمودآباد طی سخنانی در این جلسه تاسیس و راه اندازی این جمعیت را در راستای پیشگیری از آسیب های اجتماعی و آموزش خانواده ها و آموزش های پیش از ازدواج و مداخله در بحران های اجتماعی مناسب و ضروری عنوان کرد و افزود: بخش گسترده ای از آسیب های اجتماعی که امروز در جامعه شاهد هستیم از عدم آموزش و توجه به سلامت روان از سوی شهروندان می باشد.

فرماندار شهرستان محمودآباد افزایش جرم و جنایت و اعتیاد در جامعه را نتیجه عدم توجه به سلامت روان عنوان کرد و افزود: باید آموزش های لازم در خصوص مهارت های درست زندگی در جامعه را به شهروندان بالاخص نسل نوجوان و جوان جامعه آموزش داد.

خلیل محمودی رئیس اداره بهزیستی محمودآباد نیز طی سخنانی در این جلسه از فعال سازی پایگاه سلامت روان مستقر در پارک ملت محمودآباد خبر داد و افزود: جمعیت همیاران سلامت روان محمودآباد در روستای چهارمحل فعال می باشد.

وی همچنین از اعزام کارشناسان بهزیستی به مدارس و مساجد و دانشگاه به منظور آموزش مهارت زندگی خبر داد و افزود: یکی از مهم ترین رسالت های اداره بهزیستی به منظور کاهش آسیب های اجتماعی در جامعه آموزش و فرهنگ سازی است.