En امروز : 2 خرداد 1401

فرماندار محمودآباد :نظام جمهوری اسلامی از هنر و هنرمند غافل نیست

9 آذر 1400
پ

طالبی فرماندار محمودآباد گفت : نظام جمهوری اسلامی از هنر و هنرمند غافل نیست، اما محدودیت های این مسیر باید با برنامه ریزی مسئولین و خیرین حل شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان محمودآباد : خسرو طالبی، فرماندار محمودآباد در اختتامیه پانزدهمین جشنواره استانی تئاتر خیابانی بسیج گفت : اولین هنرمند عالم خداوند است و هرچیزی را که او مثل اجرام آسمانی، کهکشان ها و دیگر مخلوقات به ویژه انسان خلق کرده ، هنرمندانه است.

وی با بیان اینکه نباید از هنرمندانی که هنر های معنوی را خلق کردند و امروز در کنار ما نیستند، غافل شویم ، افزود : امنیت، آسایش و آرامش ما مدیون زحمات و تلاش این عزیزان است.

خسرو طالبی با اشاره به اینکه واژه بسیج امر بسیار مقدسی است، خاطر نشان کرد : بسیج هنرمند و هنرمندان، دو واژه مقدسی است که قرار است در ترکیب باهم، کارهای بسیار با عظمتی را خلق کنند.

طالبی تصریح کرد : انسان به ذات، خدا جوی و کمال طلب است و هر عاملی که انسان را به سمت کمال و آرمان حقیقی اش سوق دهد ، بسیار ارزشمند است.

فرماندار محمودآباد کار هنرمندان را نشأت گرفته از هنر و ذات ایشان دانست و بیان کرد : هنرمندان می توانند بسیاری از واژه هایی که برای جوانان و نوجوانان ما شناخته شده نیست، آن را با هنر زیبا در قالب مختلف معنا کنند و به تصویر بکشند.

وی ادامه داد : نظام جمهوری اسلامی از هنر و هنرمند غافل نیست، اما محدودیت هایی که در جامعه وجود دارد ، باید با برنامه ریزی و تلاش مسئولین و خیرین حل شود.

خسرو طالبی ذکر کرد : مردم محمودآباد، هنرمندان واقعی هستند  که نقش های بی بدیلی را در صفحه تاریخ این شهرستان نقاشی کردند و به نگارش در آورند.

سکاندار فرمانداری محمودآباد در پایان گفت : کار هنرمندان، قلم شان، قدم شان، بیانشان، هنرشان و شعرشان قطعا وقتی ارزش پیدا میکند که انسان را در این سیر و سلوک الهی راهنمایی کند.