تجلیل از بهورزان بخش کلار

به مناسبت 12 شهریور روز بهورز، آهنگریان بخشدار کلار به همراه دو تن از اعضای شورای اسلامی بخش آقایان شعبانی و پایاب در محل کار بهورزان حوزه بخش آقایان عاشورزاده، عسگرزاده و خانم سنایی فر حضور یافته و ضمن اهداء لوح سپاس از زحمات این عزیزان در ارائه خدمات مطلوب به مردم بخش قدردانی نمودند.

در ضمن به جهت کسالت سرکار خانم رودگر ( بهورز محترمه روستاهای اسپی رود، چارز، جیساء کلارآباد و گل کوه ) در منزل مشارالیها حضور یافته و از ایشان عیادت و تجلیل بعمل آمد.

چاپ محتويات