راهپیمایی مردم ولایت مدار شهرستان سوادکوه شمالی بعد از نماز جمعه با محور دفاع و تقدیر از اقدامات مقتدرانه سپاه

 

 

راهپیمایی مردم ولایت مدار شهرستان سوادکوه شمالی بعد از نماز جمعه با محور دفاع و تقدیر از اقدامات مقتدرانه سپاه در برخورد با د نیای استکبار و محکومیت جنایات آمریکا و اظهار همدردی با بازماندگان شهدای سانحه هواپیما

مورخه 98/10/27

 

چاپ محتويات