از پروژه های حوادثی شهرستان فریدونکنار

بازدید دکتر احمدی مدیرکل مدیریت بحران استان  از از پروژه های حوادثی شهرستان فریدونکنار به همراه فرماندار و بخشدار مرکزی فریدونکنار در تاریخ 17 آذر 1398

چاپ محتويات