بازدیدفرماندار از روند اجرای پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب در بابلسر

بازدید فرماندار و جمعی از مسئولین شهرستان بابلسر از روند اجرای پروژه شبکه جمع آوری فاضلاب در غرب رودخانه بابلرود 

 

چاپ محتويات