افتتاح

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بابلسر؛ مرکز جامع خانواده شهرستان بابلسر با هدف ارائه الگوی ایرانی در امر ازدواج و تحکیم خانواده،افزایش نرخ ازدواج آگاهانه،بهنگام و آسان،کاهش آسیب های اجتماعی علی الخصوص طلاق،صیانت از حریم خانواده و ایجاد نشاط اجتماعی و ارائه خدمات دیگر با حضور مهندس قلی پور باقری فرماندار شهرستان بابلسر،محمدزاده بخشدار مرکزی و یرخیس مدیران ادارات افتتاح و به بهره برداری رسید.

چاپ محتويات