جلسه شورای ترافیک برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بابلسر؛جلسه شورای ترافیک شهرستان بابلسر با دستور کار بررسی طرح احداث میدان آیت اله روحانی در هادیشهر به ریاست دکتر پرچ معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار،بخشداران،رییس پلیس راهور شهرستان،شهرداران،اعضای شوراهای اسلامی شهرهای بابلسر،بهنمیر و هادیشهر و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

در این جلسه مصوبات جلسات گذشته نیز پیگیری و شهرداران اقدامات خود را پیرامون احداث دور برگردانهاو دیگر موارد مربوط به موضوعات ترافیکی ارائه دادند.

چاپ محتويات