جلسه هم اندیشی با معاون پژوهشی دانشگاه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بابلسر،جلسه هم اندیشی فرماندار و مدیران شهرستان بابلسر با دکتر قاسمی معاون پژوهشی دانشگاه مازندران با هدف بررسی و حل چالش های پیش رو  و ارائه راهکارهای مناسب در جهت پیشرفت و توسعه شهرستان با همکاری و همفکری اساتید دانشگاه در سالن همایش اداره تبلیغات اسلامی برگزار شد.

مهندس مجتبی قلی پور باقری فرماندار شهرستان بابلسر در این جلسه رشد و توسعه علمی،اقتصادی و اجتماعی شهرستان را همواره به عنوان مهمترین دغدغه خود بیان نمود و برگزاری این جلسات را در ارتقاء و توسعه شهرستان ضروری دانست.

فرماندار شهرستان بابلسر استفاده ازعلم و تجارب ارزشمند اساتید دانشگاه در جهت پیشرفت و توسعه بابلسر را مهم دانست و  بر تعامل و همکاری موثر و ارتباط هرچه بیشتر مدیران ادارات و دستگاهها با دانشگاه جهت دستیابی به  توسعه مطلوب تاکید کرد.

وی افزود جامعه هدف دانشگاه باید شهرستان بابلسر باشد و برای موضوعات علمی و اقتصادی،فرهنگی و اجتماعی شهرستان برنامه و راهکار ارائه دهد.

در ادامه اعضای حاضر به ارائه نظرات و پیشنهادات پیرامون موضوع جلسه پرداختند.همچنین مقرر گردید این جلسات بصورت مستمر ادامه داشته باشد.

چاپ محتويات