ملاقات مردمی فرماندار شهرستان بابلسر برگزار شد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بابلسر؛ در ادامه برنامه‌های ملاقات مردمی، مهندس قلی پور باقری فرماندار شهرستان بابلسر امروز با برخی از مراجعه کنندگان، دیدار و گفت وگو کرد.

در این جلسه مسائل و مشکلات از سوی مراجعان بیان و نماینده عالی دولت در شهرستان پس از بررسی موارد مطرح شده، جهت رفع مشکل و حصول نتیجه، دستورهای لازم را صادر نمود.

چاپ محتويات