جلسه فرماندار با احزاب شهرستان بابلسر برگزارشد

جلسه هم اندیشی با احزاب سیاسی شهرستان بابلسر به ریاست مهندس مجتبی قلی پور باقری فرماندار شهرستان بابلسر و با حضور مهدی محمودی چراتی معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی فرماندار و فعالین سیاسی و نمایندگان احزاب شهرستان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بابلسر؛ مهندس قلی پور باقری فرماندار شهرستان در این جلسه گفت: از احزاب سیاسی شهرستان انتظار میرود تا با مشارکت و همکاری در فعالیتهای سیاسی و اجتماعی نقشی پررنگ ایفا نموده و موجبات رشد و ارتقا شهرستان را فراهم نمایند.

در این جلسه نمایندگان احزاب و فعالین سیاسی به بیان دیدگاههای تشکل های خود و همچنین ارائه  نظرات و پیشنهادات  پیرامون توسعه سیاسی و اجتماعی شهرستان پرداختند.

چاپ محتويات