جلسه کارگروه توسعه صادرات برگزار شد

جلسه کارگروه توسعه صادرات ویژه رفع موانع صادراتی استان مازندران به ریاست حسن خیریانپور - معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران و با حضور مدیران ستادی و مدیران دستگاه های اجرایی و اعضای این کارگروه در محل دفتر کار ایشان تشکیل گردید

چاپ محتويات