جلسه شورای آموزش پرورش

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بابلسر؛جلسه شورای آموزش و پرورش به ریاست حسینی پور  استاندار مازندران بصورت ویدئو کنفرانس همزمان در فرمانداریها برگزار شد.

چاپ محتويات