معارفه رییس شرکت پخش فرآورده های نفتی شهرستان بابلسر

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بابلسر؛  طی حکمی شاهرخی به‌عنوان رییس شرکت پخش فرآورده های نفتی شهرستان بابلسرمعرفی و از زحمات چندین ساله علیرضا نتاج ریاست سابق شرکت پخش فراورده های نفتی  تشکر و قدردانی شد.

چاپ محتويات