معرفی رابط هماهنگ کننده امور از سوی حسینی پور نوری در نامه ای خطاب به حسین زادگان / دستور حسین زادگان برای همکاری کامل استانداری در این راستا

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری، سید محمود حسینی پور نوری که روز یکشنبه 16 آبان، از هیئت وزیران به عنوان استاندار جدید مازندران رای اعتماد گرفت، در نامه یی خطاب به احمد حسین زادگان، احمد ثلاثی را به عنوان رابط هماهنگ کننده امور تا زمان معارفه خود به عنوان استاندار مازندران معرفی کرد و خواستار همکاری همه سطوح مدیریتی با ایشان شد.

احمد حسین زادگان در هامش این نامه؛ دستورِ همکاری کامل معاونین، دفاتر و استانداری با رابط هماهنگ کننده امور استاندار جدید مازندران را در این راستا به دفتر خود تاکید کرد.

سید محمود حسینی پور نوری در بخشی از این نامه پس از معرفی احمد ثلاثی به عنوان رابط هماهنگی، خواستار استقرار وی در استانداری شده است.     

چاپ محتويات