با حکم استاندار مازندران؛ شهردار جدید کتالم و سادات شهر منصوب شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری مازندران، احمد حسین زادگان، استاندار مازندران با صدور حکمی؛ احمد خوش قلب را به سمت شهردار جدید کتالم و سادات شهر منصوب کرد.

شهردار جدید کتالم و سادات شهر حکم خود را از استاندار مازندارن دریافت کرد و معارفه شد.

استاندار مازندران در این مراسم بر پیگیری مجدانه وظایف و ماموریت های مدیریت شهری بویژه توسعه و زیباسازی مبلمان و فضای سبز شهری، اتمام طرح های عمرانی نیمه تمام شهری و توسعه عمرانی شهر، مدیریت و ساماندهی پسماند و پیگیری طرح میراث ماندگار، ایجاد درآمدهای پایدار و پایبندی به مفاد میثاق نامه شهرداران با استاندار مازندران تاکید کرد.

چاپ محتويات