فارسی| En امروز : 24 مهر 1398
دیدار فرماندار شهرستان سیمرغ به همراه مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری و همچنین مدیرعامل توسعه اشتغال بنیاد برکت کشور با معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری
بازدید فرماندار شهرستان سیمرغ به همراه معاون مدیرکل بنیادمسکن استان از روند بازسازی واحدهای تخریبی ناشی از سیل در روستای نجارکلای قدیم
دستورالعمل میز خدمت
ایثارگران در قانون برنامه ششم توسعه
آیین‌نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
  متن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات