فارسی| En امروز : 27 بهمن 1397
جلسه محوری شوراهای اسلامی بخش  مرکزی ،نارنجستان،شهرستان  با حضور دکتر ادیانی ،دکتر رضیان نمایندگان  حوزه انتخابیه در مجلس شورا ی اسلامی  وانصارالحسینی فرماندار شهرستان ‎
گرد همایی فرمانداران،شهرداران،بخشداران ودهیاران مازندران در رامسر با حضور دکتر رحمانی فضلی وزیر کشور،حسین زادگان، استان دارمازندران و دکتر شریعت نژاد نماینده مجلس شورای اسلامی
افتتاح ساختمان مسکن معلولین در روستای اندارگلی با حضور پاریاو معاون فرماندار، علاءالدینی معاون بهزیستی استان
افتتاح ساختمان معلولین به حضور پاریاو معاون فرماندرا