فارسی| En امروز : 10 فروردین 1399

روابط عمومی فرمانداری بابلسر:

آگهی نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار

کد خبر : 90852 3 اسفند 1398
پ

در اجرای ماده 24 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 72 آیین‌نامه اجرایی آن، آگهی نتیجه انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار منتشر شد. ‎

فرم شماره 78

در اجرای ماده 24 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده 72 آیین‌نامه اجرایی آن، به اطلاع کلیه اهالی حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار می‌رساند که در انتخابات مجلس شورای اسلامی که در روز جمعه در حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار برگزار شد، جمع آرای مأخوذه صحیح در این حوزه انتخابیه 64029 بوده که اشخاص زیر به ترتیب:

 

1- آقای علی اصغر باقرزاده نام پدر محمدحسین دارای 30430 رأی

2- آقای ولی اله نانواکناری نام پدر یوسف دارای 17603 رأی

3- آقای موسی فرهادی نام پدر علی محمد دارای 5963 رأی

4- آقای محمدرضا نادری نام پدر زین‌العابدین دارای 2250 رأی

5- خانم سمانه ذبیحی نام پدر حسین دارای 1727 رأی

6- آقای محمد سلیمانی ورکی نام پدر گزعلی دارای 414 رأی

7- آقای ابوالقاسم گرجی مهلبانی نام پدر حسینعلی دارای 398 رأی

8- آقای عباس احمدنتاج کاسگری نام پدر یوسف دارای 375 رأی

 

می‌باشند. اینک در اجرای ماده 68 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی از تاریخ این آگهی به مدت دو روز هیأت اجرایی مرکز حوزه انتخابیه در محل فرمانداری شهرستان بابلسر برای قبول شکایت آماده می‌باشد.

در ضمن به استناد ابصره‌های 1، 2 و 3 ماده مذکور کسانی که از نحوه برگزاری شکایت داشته باشند می‌توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رأی، شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم دارند و شکایاتی قابل رسیدگی خواهند بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن (در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشند.

همچنین در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است.

 

اسماعیل حسن‌زاده فرماندار شهرستان بابلسر

مرکز حوزه انتخابیه بابلسر و فریدونکنار

اشتراک گذاری
پیوند ها