فارسی| En امروز : 25 تیر 1399

مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری مازندران، خبر داد:

راه اندازی سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه بر روی بستر شبکه دولت استان مازندران

کد خبر : 88534 9 آذر 1398فرهنگی
پ

ابوذر قربانی گفت: سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه بر روی بستر شبکه دولت استان مازندران راه اندازی شد. ‎

ابوذر قربانی، مدیر فناوری اطلاعات و شبکه دولت استانداری مازندران اظهار داشت: در راستای اجرای حکم ماده (12) آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1398 کل کشور موضوع تصویب نامه شماره 43756/ت56687 ﻫ مورخ 15/4/98 هیات وزیران مبنی بر صدور اسناد تسویه خزانه از طریق سامانه الکترونیکی، یکی از زیر سامانه های سامانه مدیریت بدهی ها و اوراق بازار پول و سرمایه با عنوان « تسویه و تهاتر» با قابلیت ثبت نام دستگاه های اجرایی توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی (مرکز مدیریت بدهی ها و داراییهای مالی عمومی) در بستر شبکه دولت آماده بهره برداری گردیده است.

قربانی ادامه داد: در این مرحله صرفا رییس/مقام مجاز و ذیحساب/مدیر مالی دستگاههای اجرایی دارای تخصیص اعتبار اسناد تسویه خزانه سال 1398 از سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی طلبکار مربوط و ستاد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی دارای ظرفیت اعلام شده موظف به ثبت نام در سامانه  می باشند.

وی تصریح کرد: راهنمای سامانه فوق الذکر در پایگاه اطلاع رسانی مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی (قسمت اسناد تسویه خزانه) به نشانی http://iridmo.mefa.ir نیز بارگزاری گردیده است و اصلاحات و بروز رسانی های بعدی آن در پایگاه اطلاع رسانی مذکور درج خواهد شد. 

اشتراک گذاری