فارسی| En امروز : 7 خرداد 1399

جلسه کارگروه اشتغال شهرستان بهشهر به ریاست اسحاقعلی کشاورز معاون برنامه ریزی فرمانداری و مدیران دستگاههای اجرایی اشتغال برگزار شد

کد خبر : 87612 30 مهر 1398
پ

در این جلسه اسحاقعلی کشاورز معاون برنامه ریزی فرمانداری با اشاره به اهمیت جذب اعتبارات حوزه اشتغال، از کلیه دستگاههای متولی و بانکهای عامل خواستند تا در راستای تحقق این امر از کلیه ظرفیتهای خود استفاده نمایند. ‎

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان بهشهر جلسه کارگروه اشتغال شهرستان بهشهر به ریاست اسحاقعلی کشاورز معاون برنامه ریزی فرمانداری و مدیران دستگاههای اجرایی اشتغال برگزار شد.

در این جلسه معاون برنامه ریزی فرمانداری با اشاره به اهمیت جذب اعتبارات حوزه اشتغال، از کلیه دستگاههای متولی و بانکهای عامل خواستند تا در راستای تحقق این امر از کلیه ظرفیتهای خود استفاده نمایند.

دراین جلسه اعتبارات بند ب تبصره ۱۶، مشاغل خانگی، طرح کارورزی و مهارت آموزی در محیط کار واقعی و اعتبارات روستایی سهم دستگاههای حمایتی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد طرحهای معرفی شده با قید فوریت مورد بررسی قرار گرفته و اعتبارات سهم شهرستان حداکثر ظرف مدت یک ماه جذب گردند.

گالری تصاویر

اشتراک گذاری
پیوند ها