فارسی| En امروز : 25 تیر 1399

جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری استان

تاکید استاندار مازندران به دستگاه های اجرایی برای ورود جدی به موضوع سرمایه گذاری در استان

کد خبر : 79493 16 اسفند 1397
پ

تاکید استاندار مازندران به دستگاه های اجرایی برای ورود جدی به موضوع سرمایه گذاری در استان استاندار مازندران در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان: توسعه سرمایه گذاری یکی از اولویت های جدی ماست و برای تسهیل گری و کاهش و رفع موانع سرمایه گذاری به جدیت پیگیری می کنیم. ‎

 

استاندار مازندران در جلسه مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی استان:
 
توسعه سرمایه گذاری یکی از اولویت های جدی ماست و برای تسهیل گری و کاهش و رفع موانع سرمایه گذاری به جدیت پیگیری     می کنیم.
 
 در حوزه سرمایه گذاری داخلی، باید ظرفیت های موجود حفظ، تقویت و توسعه یابند.
 
 سرمایه گذاران موفق مازندرانی فعال در استان های دیگر را برای سرمایه گذاری در استان جذب و حمایت کنیم.
 
 توسعه سرمایه گذاری خارجی علیرغم محدودیت های موجود از برنامه های مدیریت استان است 
 
از فرصت ایرانیان خارج از کشور به شکل های مختلف در جهت توسعه سرمایه گذاری باید بهره گیری شود و به کشورهای آسیای میانه نگاه جدی تری باید داشته باشیم.
 
 فرمانداران و دستگاه های ذیمدخل با ورود بهنگام به مسایل؛ موانع پیش روی سرمایه گذاری را رفع نمایند.
 
 دستگاه های اجرایی برنامه اجرایی و برنامه سال 98 خود را در حوزه سرمایه گذاری تدوین و ارایه نمایند.
 
 
 
 

گالری تصاویر

اشتراک گذاری
پیوند ها