فارسی| En امروز : 28 مرداد 1398

سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری مازندران خبر داد:

ضرورت راه اندازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در استان

کد خبر : 79323 11 اسفند 1397
پ

در تداوم راهبرد تدبیر اقتصادی جناب آقای حسین زادگان-استاندار محترم مبنی بر لزوم راه اندازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در سطح استان به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید و حفظ اشتغال موجود و به منظور بررسی راه اندازی مجدد شرکت های سره سقف (سیم و کابل خزر) و آریا خزر شمال واقع در شهرستانهای بابلسر و نکا جلسه ای در محل استانداری تشکیل گردید. ‎

در تداوم راهبرد تدبیر اقتصادی جناب آقای حسین زادگان - استاندار محترم مبنی بر لزوم راه اندازی واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل در سطح استان به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید و حفظ اشتغال موجود و  به منظور بررسی راه اندازی مجدد شرکت های سره سقف (سیم و کابل خزر) و آریا خزر شمال واقع در شهرستانهای بابلسر و نکا  جلسه ای در محل استانداری تشکیل گردید.

سرپرست دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری با اشاره به وجود 38 شهرک و ناحیه صنعتی  در استان راه اندازی واحدهای تعطیل و نیمه فعال با محوریت فرماندارن محترم را اولویت های کاری جناب آقای حسین زادگان-استاندار محترم در چارچوب راهبرد تدبیر اقتصادی بوده و انتظار می رود دستگاههای اجرایی و بانکها نهایت همکاری را با فرمانداران بعمل آورند.

در مورد شرکت های فوق خریداری شده توسط آقای یحیی نژاد و شرکاء با 500 نفر اشتغال بر تشکیل کمیته پیگیری با محوریت فرمانداران و بازدید از واحدهای فوق و  با معاضدت بانک ملت و صادرات تأکید گردید.

اشتراک گذاری
پیوند ها