فارسی| En امروز : 4 بهمن 1399

دستورالعمل تفویض اختیارات وزارت کشور در خصوص صدور مجوز برگزاری تجمعات

کد خبر : 73844 2 مهر 1397
پ

دستورالعمل تفویض اختیارات وزارت کشور در خصوص صدور مجوز برگزاری تجمعات ‎

اشتراک گذاری