En امروز : 26 فروردین 1400

حسن خیریانپور اعلا م کرد : 

اجرای طرح مزارع سازگاری در مازندران  

کد خبر : 103072 19 فروردین 1400
پ

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تأکید کرد : یکی از معضلات سرمایه گذاری در بخش کشاورزی زمان بر بودن و افزایش هزینه اخذ موافقت های اصولی به ویژه بحث رعایت فاصله است . در حالیکه پرورش طیور , ماهی , کشت گلخانه , زراعت چوب , پرورش دام سبک و سنگین نژاد جدید و ... می تواند با همزیستی در قالب یک مجوز تحت عنوان مزرعه سازگار احداث گردند. ‎

حسن خیریانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران اعلام کرد: برای تحقق شعار تولید , پشتیبانی ها و مانع زدایی در حوزه کشاورزی طرح مزارع سازگاری در مازندران اجرا می شود .

وی تصریح کرد : با توجه به مزیت های بالقوه و بالفعل استان مازندران در بخش کشاورزی با تولید بیش از 7 میلیون تن با تنوع 70  نوع محصول که در 14 محصول حائز رتبه اول تا سوم کشور هستیم ؛ متأسفانه بعضا بدلیل سخت گیریها در صدور مجوزهای مربوطه , رعایت فاصله و ... شاهد تغییر در کاربری اراضی زراعی , مهاجرت از روستا بوده و این در حالی است که در گذشته فعالین عرصه اقتصادی روستاها در یک مزرعه توامان زراعت چند فعالیت کشاورزی را انجام می دادند. لذا در اجرای تأکیدات جناب آقای حسین زادگان استاندار محترم و اعلام آمادگی مدیرکل جهاد کشاورزی و همچنین نظام مهندسی کشاورزی تصمیم گیری گردید افراد علاقمند که دارای اراضی 5 هزار متر مربع , یک هکتار یا بیشتر می باشند حسب نوع پروژه توامان مجوز فعالیت یکجا چند فعالیت در کمترین فرصت ممکن برایشان صادر شود تا در اجرای پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از تولید شاهد افزایش تولید و تصاعدی شدن روند مهاجرت معکوس به روستاها , جلوگیری از تغییر کاربری و فروش اراضی و .. باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تأکید کرد : یکی از معضلات سرمایه گذاری در بخش کشاورزی زمان بر بودن و افزایش هزینه اخذ موافقت های اصولی به ویژه بحث رعایت فاصله است . در حالیکه پرورش طیور , ماهی , کشت گلخانه , زراعت چوب , پرورش دام سبک و سنگین نژاد جدید و ... می تواند با همزیستی در قالب یک مجوز تحت عنوان مزرعه سازگار احداث گردند.  

اشتراک گذاری