فارسی| En امروز : 11 اسفند 1399

پیگیری استاندار مازندران برای سرمایه گذاری دامداری 10 هزارراسی/ طرح های اصلاح نژاد دام سبک در اولویت اقتصاد کشاورزی استان

کد خبر : 102211 4 اسفند 1399فرهنگی
پ

احمد حسین‌زادگان، استاندار مازندران در راستای تشویق سرمایه‌گذاران و به منظور حذف بروکراسی های غیرضرور و تسریع فرآیند سرمایه گذاری در بخش های مختلف، روند کار سرمایه‌گذاران را شخصا پیگیری می‌کند. ‎

 

 

با توجه به شرایط فعلی کشور که با تحریم‌های ظالمانه دشمنان روبرو است، مهمترین مسیر؛ تسریع در روند توسعه، حمایت و جذب سرمایه گذاری‌ بخش خصوصی است.

جذب سرمایه‌گذاری نقش بسزایی در تحرک اقتصاد و پویایی و توسعه آن دارد و موجب ارتقای سطح زندگی مردم می‌شود و از همین رو مقوله سرمایه‌گذاری همواره مورد توجه ویژه استاندار مازندران قرار دارد.

حسین‌زادگان، استاندار مازندران در راستای تشویق سرمایه‌گذاران و به منظور حذف بروکراسی های غیرضرور، روند کار سرمایه‌گذاران را شخصا پیگیری می‌کند.

نماینده ‌عالی دولت در مازندران معتقد است که بااصلاح نژاد دام سبک ارزش افزوده و بهره وری ایجاد می شود که به عنوان یکی از اولویت های اصلی توسعه اقتصادی در استان است .

لذا در این خصوص نشستی باحضور سرمایه‌گذار دامداری ۱۰هزار راسی با حضور فرماندار بهشهر و دستگاه‌های اجرایی مربوطه برگزار و روند صدورمجوز ها توسط استاندار بررسی شد.

استاندار مازندران در این نشست تاکید کرد که دولت در استان روی دو موضوع اصلاح بذر و اصلاح نژاد دام ها برای افزایش بهره وری سرمایه گذاری می کند و مجریان این گونه طرح ها از تسهیلات کم بهره برخوردار خواهند بود.

وی همچنین اجرای این طرح را روی دام های سبک بخش جلگه ای استان قابل اجرا دانست.

اشتراک گذاری