امروز : 26 فروردین 1400
جلسه کارگروه اشتغال و رفع موانع تولید شهرستان کلاردشت در راستای حمایت از واحدهای تولیدی
جلسه شورای بهداشتی در فرمانداری شهرستان کلاردشت برگزار شد
⭕برگزاری جلسه ستاد مدیریت و مقابله با کرونا شهرستان کلاردشت
برگزاری اولین جلسه کمیسیون کارگری  شهرستان کلاردشت در سال 1400
🔹🔹جلسه مقابله با بیماری کرونا در شهرستان کلاردشت با حضور مدیرکل امور روستایی استانداری مازندران
🔻🔺بازدید فرماندار کلاردشت و مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری از روستاهای شهرستان کلاردشت
برگزاری جلسه ستاد مدیریت و مقابله با کرونا شهرستان کلاردشت