فارسی| En امروز : 16 آذر 1398
جلسه کتابخانه های عمومی استان
جلسه تدوین شیوه نامه معرفی کارمند نمونه
جلسه بامدیر کل فناوری اطلاعات و شبکه دولت
چهارمین جلسه ستاد اصلاح الگو مصرف سال 98
جلسه اداره کل منابع انسانی وزارت کشور و بازدید از کانون ارزیابی مدیران وزارت کشور.
جلسه کمیته منابع انسانی و نقل و انتقالات