فارسی| En امروز : 28 مرداد 1398
جلسه در سمینار و دوره های آموزشی کشور چین
ملاقات عمومی در دفتر اداره کل امور اداری و مالی
افتتاح خشکشویی
سومین جلسه اصلاح الگو مصرف
جلسه شورای اداری اداره کل امور اداری و مالی
جلسه کمیته منابع انسانی و تحول اداری
جلسه کمیته رفاهی استان
جلسه کمیته رفاهی استان
دوازدهمین جلسه قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده