فارسی| En امروز : 4 بهمن 1399

طالبی سرپرست فرمانداری خبر داد : اعمال محدودیت های جدید در شهرستان محمودآباد

29 آبان 1399
پ

طالبی سرپرست فرمانداری محمودآباد وضعیت شهرستان در مقابله با کرونا نارنجی است و محدودیت های جدید در راستای قطع زنجیره انتقال و کاهش مبتلایان از شنبه اول آذر ماه اعمال خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان محمودآباد خسرو طالبی سرپرست فرمانداری در پایان جلسه فوری ستاد مقابله با کرونا گفت: محدودیت های ترافیکی از ساعت 24 جمعه 30 آبان ماه آغاز خواهد شد و ورودی های شهر برای پیشگیری از ورود  افراد غیر بومی ایست بازرسی فعال خواهد شد.

وی گفت: در طول مدت برگزاری این طرح کلیه کلاسهای دانشگاهها و مدارس لغو بوده و ادارات شهرستان با ظرفیت یک دوم نیروی انسانی در قالب دورکاری به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

رئیس ستاد مقابله با کرونا شهرستان محمودآباد گفت: در طول دوران اجرای این طرح مشاغل ردیف یک و دو تا ساعت 18 اجازه فعالیت داشته و مشاغل ردیف 3 و 4 تعطیل خواهند بود.

وی در خصوص تردد آن دسته از کارکنان ادارات و واحدهای صنعتی که از شهرهای همجوار در محمودآباد حضور پیدا می کنند گفت: کارت تردد برای کارکنان ادارات از سوی حراست اداره متبوع صادر خواهد شد و سایر واحدها و بنگاههای اقتصادی از اداره صنعت و معدن و تجارت و  تاسیسات گردشگری از اداره میراث فرهنگی و گردشگری برای اخذ برگ تردد پیگیری و اقدام نمایند.

نماینده عالی دولت در شهرستان محمودآباد تصریح کرد: متاسفانه میزان استفاده مردم محمودآباد از ماسک به تناسب جمعیت کم بوده و انتظار میرود مردم حاد بودن شرایط و سخت گیری های قرنطینه را جدی بگیرند و هر خانه به عنوان یک پایگاه سلامت در راستای ریشه کن کردن این ویروس منحوس پای کار بیایند.

خسرو طالبی افزود: اجرای این طرح صرف یک تکلیف اداری نیست و این بیماری را اگر صفت و سخت نگیریم و بی توجه به رعایت پروتکل های بهداشتی باشیم ، دیر یا زود باید عذا دار از دست دادن یکی از بستگان خودمان باشیم و این می طلبد نسبت به کلیه آحاد جامعه احساس تکلیف کنیم.