فارسی| En امروز : 4 مهر 1399

بازدید از جایگاههای سوخت و ادارات محمودآباد

6 مرداد 1399
پ

پیش از ظهر امروز صورت گرفت:

بازدید از جایگاههای سوخت و ادارات محمودآباد

 

پیش از ظهر امروز دوشنبه 6 مرداد و در ادامه برنامه  بازرسی ها و سرکشی روزانه از ادارات و مراکز خدماتی شهرستان اعضای ستاد مقابله با کرونا از 6 اداره و جایگاه عرضه سوخت در شهر محمودآباد بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان محمودآباد این بازدیدها برابر مصوبه ستاد مقابله با کرونا شهرستان و با حضور نمایندگان فرمانداری ، نیروی انتظامی ، شبکه بهداشت و درمان ، صنعت و معدن و تجارت ، شهرداری ها و محیط زیست و در راستای قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا همه روزه صورت می گیرد.

در برنامه امروز اعضای ستاد از آخرین روند اجرای پروتکل های بهداشتی در جایگاه های عرضه سوخت اسفاری ، کامیاب ، معصومی و جایگاه CNG شهرداری محمودآباد و مرکز صدور پلاک و اداره برق بازدید و سرکشی نمودند.