جلسه شورای ترافیک و مدیریت بحران شهرستان بهشهر به ریاست هادی خنجری فرماندار بهشهر در سالن اجتماعات برگزار شد

چاپ محتويات