با حضور احمد حسین زادگان استاندار مازندران،غلامرضا شریعتی نماینده مردم شرق استان،هادی خنجری فرماندار شهرستان بهشهر بازدید از شبکه آبیاری و زهکشی سد گلورد انجام شد

چاپ محتويات