جلسهٔ ستاد پیشگیری و مقابله با ویروس کرونا استان مازندران به ریاست دکتر حسن نژاد معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندران به صورت ویدئو کنفرانس همزمان با حضور هادی خنجری فرماندارشهرستان بهشهر در محل فرمانداری شهرستان بهشهر برگزار گردید.

چاپ محتويات